Pomiary Elektryczne Kraków | Przeglądy elektryczne Kraków | Pomiary instalacji elektrycznych Kraków

NASZE UPRAWNIENIA I SPRZĘT

Wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia E i D do przeprowadzenia przeglądów instalacji elektrycznych.

Posługujemy się wyłącznie markowym i certyfikowanym sprzętem pomiarowym. Posiadamy wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznych marki Sonel, Kyoritsu , ATMOR, mierniki rezystancji uziemienia metodą udarową, mierniki do kontroli bezpieczeństwa elektronarzędzi oraz sprzętu medycznego zgodnie z normą 62353.

Podstawą prawną kontroli pomiarowej jest działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd którym wykonujemy pomiary spełnia wymagania określone we właściwych przepisach i normach.
Zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach – prawnej kontroli pomiarowej podlegają przyrządy pomiarowe i mierniki, które mogą być stosowane:

1) w ochronie środowiska, zdrowia i życia
2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) w ochronie praw konsumenta,

 W ramach prawnej kontroli pomiarowej przeprowadza się następujące badania naszych mierników:

1) Wzorcowanie – jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania. Okres ważności zatwierdzenia typu wynosi rok, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Wzorcowanie pierwotne albo legalizacja jednostkowa przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.
2) Wzorcowanie ponowne przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek użytkownika lub wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego. Świadectwo legalizacji, o ile jest wydane, powinno być dołączone do przyrządu pomiarowego wprowadzonego do obrotu lub użytkowania.