Pomiary Elektryczne Kraków | Przeglądy elektryczne Kraków | Pomiary instalacji elektrycznych Kraków

OFERTA

Pomiary Elektryczne Kraków

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (skuteczność zerowania)
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Pomiary elektronarzędzi w tym urządzeń spawalniczych
  • Przeglądy pięcioletnie i roczne
  • Badanie jakości zasilania ( prąd, napięcie, moc w f-kcji czasu)
  • Pomiary posadzek antystatycznych

Masz inne zlecenie? Zadzwoń, wykonujemy wszystkie typy okresowych pomiarów: tel 577 666 144